Тангенциални дюзи с куха конусна струя

Тангенциалните дюзи с куха конусна струя осигуряват по-равномерно пулверизиране на струята, което се дължи на специфичната им геометрия. Течността се завърта чрез ексцентрично подвеждане. Вследствие на това се получава едно изключително равномерно разпределение на течността при ъгли на струята до 130°. Ексцентричните дюзи с куха конусна струя са самопочистващи и притежават висока работна сигурност, дори при силно замърсени течности.

Използват се при процеси на овлажняване на въздух, в производството на климатици или за пречистване на газове в технологиите на производствения процес и опазване на околната среда.

  • По-едри капки в сравнение с аксиалните дюзи с конусна куха струя
  • По-голямо открито напречно сечение
  • По-голям ъгъл на струята - до 130°
  • Самопочистващи и незапушваеми
Серия 309

Ценово изгодно изпълнение oт пластмаса, за чувствителни на температура и триене области на приложение.

Приложение: охлаждане и пречистване на газове, охлаждане на технологична вода, прахоулавяне, химична технология на производствения процес
Серия 302

Незапушваема дюза без завихрящи елементи.

Приложение: овлажняване на въздуха във въздухопромивни камери, прахоулавяне, оросяване на филтри, контрол на пяна, охлаждане
Серия 308

Регулируем дебит.

Приложение: гасене на пяна, прахоулавяне
Серия 350

Изключително фина пулверизация с тесен капков спектър.

Приложение: овлажняване на въздуха във въздухопромивни камери, прахоулавяне, оросяване на филтри, контрол на пяна
Серия 304 306 307

Незапушваема дюза без завихрящи елементи.

Приложение: защита от пожари, безопасност на резервоари, контрол на пяна
Серия 373

По-дълъг живот чрез патентования "косо" оформен винтов канал.

Приложение: охлаждане и пречистване на газове, охлаждане на технологична вода, прахоулавяне, химична технология на производствения процес