Дозиращи съоръжения

Станции за приготвяне и дозиране на химикали

Станции за приготвяне и дозиране на химикали

Дозиращи системи за приготвяне и дозиране на химикали в нужната за процеса концентрация. Голяма гъвкавост поради възможността за промяна на работните параметри.

AN-DA 200-75

Основни компоненти:

 • Дозаторен резервоар от прозрачен полиетилен PE
 • Преливна помпа R409.2-115e
 • Ръчна бъркалка HM 200.1 G
 • Съд за правене на пропорция 8195 от прозрачно PVC; обем 2 l
 • Дозираща мембранна помпа с вграден предпазно-преливен клапан от PVC

AN-DA 200-180

Основни компоненти:

 • Дозаторен резервоар от прозрачен полиетилен PE
 • Преливна помпа R409.2-115e
 • Ръчна бъркалка HM 200.1 G
 • Съд за правене на пропорция 8195 от прозрачно PVC; обем 2 l
 • Дозираща бутална помпа с вграден изравнителен клапан
 • Смукателна линия от неръждаема стомана 1.4571/316

AN-DA 200-52

Основни компоненти:

 • Дозаторен резервоар от прозрачен полиетилен PE
 • Преливна помпа R409.2-115e
 • Ръчна бъркалка HM 200.1 G
 • Съд за правене на пропорция 8195 от прозрачно PVC; обем 2 l
 • Дозираща бутална помпа
 • Смукателна линия от неръждаема стомана 1.4571/316
 • Предпазен клапан от неръждаема стомана 1.4571/316

AN-DA 300-75

Основни компоненти:

 • Дозаторен резервоар от прозрачен полиетилен PE
 • Преливна помпа R409.2-115e
 • Ръчна бъркалка HM 200.1 G
 • Съд за правене на пропорция 8196 от прозрачно PVC; обем 5 l
 • Дозираща мембранна помпа с вграден предпазно-преливен клапан от PVC

AN-DA 300-180

Основни компоненти:

 • Дозаторен резервоар от прозрачен полиетилен PE
 • Преливна помпа R409.2-115e
 • Ръчна бъркалка HM 200.1 G
 • Съд за правене на пропорция 8196 от прозрачно PVC; обем 5 l
 • Дозираща бутална помпа с вграден изравнителен клапан
 • Смукателна линия от неръждаема стомана 1.4571/316

AN-DA 300-52

Основни компоненти:

 • Дозаторен резервоар от прозрачен полиетилен PE
 • Преливна помпа R409.2-115e
 • Ръчна бъркалка HM 200.1 G
 • Съд за правене на пропорция 8196 от прозрачно PVC; обем 5 l
 • Дозираща бутална помпа
 • Смукателна линия от неръждаема стомана 1.4571/316
 • Предпазен клапан от неръждаема стомана 1.4571/316

AN-DA 500-75

Основни компоненти:

 • Дозаторен резервоар от прозрачен полиетилен PE
 • Преливна помпа R409.2-115e
 • Ръчна бъркалка HM 200.1 G
 • Съд за правене на пропорция 8197 от прозрачно PVC; обем 10 l
 • Дозираща мембранна помпа с вграден предпазно-преливен клапан
 • Смукателна линия от PVC

AN-DA 500-180

Основни компоненти:

 • Дозаторен резервоар от прозрачен полиетилен PE
 • Преливна помпа R409.2-115e
 • Ръчна бъркалка HM 200.1 G
 • Съд за правене на пропорция 8197 от прозрачно PVC; обем 10 l
 • Дозираща бутална помпа с вграден изравнителен клапан
 • Смукателна линия от неръждаема стомана 1.4571/316

AN-DA 500-52

Основни компоненти:

 • Дозаторен резервоар от прозрачен полиетилен PE
 • Преливна помпа R409.2-115e
 • Ръчна бъркалка HM 200.1 G
 • Съд за правене на пропорция 8197 от прозрачно PVC; обем 10 l
 • Дозираща бутална помпа
 • Смукателна линия от неръждаема стомана 1.4571/316
 • Предпазен клапан от неръждаема стомана 1.4571/316
Berater Емил Панчев