Дозиращи съоръжения

Полимерни станции PolyLine®

Полимерни станции PolyLine®

Системите за приготвяне и дозиране на полимери sera се използват навсякъде, където е нужно ускоряване процеса на флотация и седиментация на разтворените твърди вещества във водата или при необходимост от подобряване обезводняването на утайки в пречиствателни станции за отпадни води.

Полимерните станции PolyLine® са опростени и гъвкави, икономически изгодни и ефективни системи за приготвяне на полимери, които могат да работят и със сухи, и с течни полимери. Оборудвани са с прецизно проточно измерване на приготвения разтвор и нивомери за осигуряване максимална икономичност на системата. 

Предимства на конструкцията:

  • модулна система съгласно изискванията на клиента или приложението
  • висококачествен полипропиленов резервоар
  • висока ефективност на процеса поради почти пълното разтваряне на полимера
  • напълно точно поддържане концентрацията на разтвора чрез прецизно калибриране на сухия дозатор или на дозиращата помпа за течен концентрат
  • лесна интеграция с централна управляваща система чрез ProfiBus-DP, ModBus, Ethernet
  • прецизно измерване на ниво с ултразвуков сензор, който не изисква поддръжка
  • лесна употреба и управление чрез тъч-скрийн LCD екран и Siemens PLC
  • ATEX вариант за взривоопасни зони

Polyline® 3-камерна станция
Разтвор 0,05÷1% - вискозитет 500 mPas

ТипPolyLine® 500PolyLine® 1000PolyLine® 2000PolyLine® 4000PolyLine® 8000
Вариант

S (твърд)
L (течен)
SL (твърд и течен)

S (твърд)
L (течен)
SL (твърд и течен)
S (твърд)
L (течен)
SL (твърд и течен)
S (твърд)
L (течен)
SL (твърд и течен)
S (твърд)
L (течен)
SL (твърд и течен)
Тегло [kg]S = 250
L = 230
SL = 270
S = 270
L = 240
SL = 290

S = 300
L = 280
SL = 340

S = 380
L = 360
SL = 410
S = 470
L = 450
SL = 520
Общ обем [Liter]5001000200040008000
Производителност в непрекъснат режим (*) [l/h]5001000200040008000
Време за зреене [min]4545454545
Височина (**) [mm]13501450182023301950
Ширина [mm]8401990199029903990
Дължина [mm]5509909909901990
Присъединяване
отвеждане/източване
DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25
Присъединяване
запълване
DN 15DN 15DN 15DN 20DN 25

(*) в зависимост от полимера и времето за зреене
(**) в зависимост от конструкцията на сухия дозатор

 

PolyLine® - Flow
При 3-камерната система полимерът се разтваря с вода в първата камера (смесителна) чрез електрическа бъркалка. Сухият дозатор подава пропорционално определеното количество полимер в зависимост от входната вода и зададената концентрация. При влизането си в камерата полимерът се омокря чрез дюза. Втората камера (за зреене) също е оборудвана с електрическа бъркалка. В нея готовият разтвор престоява 45 мин. за достигане на зрялост. След това разтворът прелива в третата камера (за отвеждане), откъдето чрез дозираща помпа се подава към крайната точка. Тъй като процесът оптимално покрива потребността, почти няма остатъчен продукт.
PolyLine® - Swing
Резервоарът на порционната система се състои от две отделни камери. Полимерният разтвор се приготвя последователно в камерите. След определено време за зреене разтворът може да се използва. Отново няма наличие на остатъчен продукт.
PolyLine® - Doubel
При двуетажната система камерите са една над друга. Приготвянето на полимера се осъществява в горната камера. След изтичане на времето за зреене готовият продукт се източва в долната камера. По този начин отново се избягва образуване на остатъчен продукт.
Berater Емил Панчев