Дозиращи съоръжения

Инсталации за монтаж на стена

Инсталации за монтаж на стена

Възможни компоненти на съоръжението са:

  • Монтажно пано за закрепване на стена от PP с възможност за допълнителен защитен прозрачен капак
  • Дозираща помпа
  • Филтър
  • Предпазно-преливен клапан (за защита на дозиращата помпа)
  • Пулсационен демпфер
  • Насрещен клапан (за поддържане на налягане)
  • Разходомер
  • Място за инжектор
  • Необходимите спирателни кранове
  • Евентуално специфично за клиента управление

Всяко съоръжение се проверява и изпитва основно преди доставка.

Berater Емил Панчев