Дозиращи съоръжения

Дозиращи станции за поставяне на открито

Дозиращи станции за поставяне на открито

Готови дозиращи системи sera за външен монтаж в пречиствателни станции за отпадни води, химически предприятия и други.

Berater Емил Панчев