Филтриращи системи за въздух

Серия Coalfilter

Pag 6 NR 33

Серия COALFILTER

Серията се характеризира с камера за предварителна филтрация, дренаж за възстановяване на охлаждащата течност, нисък разход на електроенергия, благодарение на моторите IE3. 

Серията е проектирана да работи с големи машини, които предизвикват голямо количество изпарения. Също така е подходящ за полуцентрализация с множество предимства пред централизираните аспирационни системи. 

 

Технически данниМодел
4C568C56
Дебит5000 m3/h10.000 m3/h
Мощност (ел. двигател IE3)4 ÷ 5,5 KW7,5 ÷ 11 KW
Ниво на шума78 dB80 dB
ВИСОКА СТЕПЕН НА ПРЕЧИСТВАНЕ 99,995%
По европейска норма EN 1822 - за частици ≥ 0,15 µm
ОпцияОпция
МИНИСКРУБЕР
Камера за префилтрация с вода
СтандартноСтандартно
ШУМОЗАГЛУШИТЕЛСтандартноСтандартно