Филтриращи системи за въздух

Серия Hydrofilter

H Y D R O F I L T E R

Серия HYDROFILTER

Серията е подходяща при обработка на сухо, в следствие на която се получава фин, леснозапалим прах. Тези филтриращи системи прекарват праха през водна баня, с цел предпазване от пожар и експлозия.

Подходящи са за филтрация на алуминиев, магнезиев и титаниев прах.

Устройството е с високо ниво на безопасност.

 

 

Технически данниМодел
ML
Дебит3000 m3/h6000 m3/h
Мощност(ел. двигател IE3)1,5 ÷ 3 KW4KW
Ниво на шума72 ÷ 76 dB78 ÷ 80 dB
c/SIL
ВИСОКА СТЕПЕН НА ПРЕЧИСТВАНЕ 99,995%
NORMY EN 1822 - ČÁSTICE ≥ 0,15 μПо европейска норма EN 1822 - за частици ≥ 0,15 μm
СтандартноСтандартно
КЛЕТКА С АКТИВЕН ВЪГЛЕН
За дим и миризми
ОпцияОпция
ФИЛТЪР НА ОХЛАДИТЕЛНАТА ТЕЧНОСТОпцияОпция

МИНИСКРУБЕР
Камера за префилтрация с вода

СтандартноСтандартно
ШУМОЗАГЛУШИТЕЛОпцияОпция
УСТРОЙСТВА С ВИСОКО НИВО НА БЕЗОПАСНОСТОпцияОпция