Серия ECO

Икономични решения за малки пространства

Подходящи са за:

Обработващи центри - стругове - шлайфове - пробивни/фрезови машини

Филтрират:

Маслена мъгла - микро мъгла - дим - микро прах