Нефтопреработващата индустрия отблизо: Предизвикателства и селектирани продукти за отрасъла

Нефтопреработката е сред онези промишлености, които не спират функционирането си 365 дни в годината и по 24 часа на денонощие. Без значение от външните фактори!

Характерно за тази индустрия е необходимостта от голям обем човешка ръка, локализирането на промишлеността на места с нефтени находища, както и скъпоструващите инвестиции за внедряване на нови технологии. През есента на 2019, например, „Лукойл Нефтохим Бургас“ заяви, че до 2024 г. ще инвестира 400 млн. долара в производство на полипропилен по нова технология, тъй като нефтохимията ще играе все по-голяма роля в нефтопреработката.

Тези фактори позиционират сектора сред най-динамичните и предизвикателни отрасли на химическата промишленост. За да ви помогнат са оптимизирате процесите си и да изберете най-подходящите продукти, инженерите на Хенлих съставиха НОВА брошура с ценна информация за отрасъла.

Вижте ТОП продукти
за химическата промишленост

В какво се изразява дейността на едно нефтопреработващо предприятие?

Обикновено флуидите, които се извличат от нефтените находища, са микс от нефт, газ и вода. Ето защо основната дейност на едно нефтопреработващо предприятие е именно да отдели ценните (продаваеми) вещества, а останалите да върне в природата по екологичен начин.

След като бъде извлечен, суровият нефт преминава 3 основни процеса, преди да стане използваем под формата на готов продукт. Тези процеси са: сепариране, преобразуване и третиране.

Продукти за нефтопреработка

 

СЕПАРИРАНЕ НА НЕФТА

По време на сепарирането нефтът може да бъде разделен на фракции чрез различни процеси на рафиниране. Така се отделят газообразни въглеводороди (метан, етан, пропан-бутан), бензин, газьол (нафта), керосин, мазут, смазочни масла, парафин, асфалт (битум).

Това се извършва чрез атмосферна дестилация, с която молекулите се разделят според молекулното им тегло. Често флуидите се нагряват до температури от 400°С, като този процес се проследява с температурни сензори. Самото нагряване се осъществява с помощта на минерално изолираните кабели - съпротивителни кабели с метална обвивка, здрава и надеждна конструкция и с гарантирани параметри. Този вид кабели развиват температури до 600°С, захранващото им напрежение достига 600 V с мощност от 270W/m. Монтират се под изолация на тръби и резервоари при охлаждане на газове в скрубери. Позволяват работа в тежки условия.

Нагревни кабели

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НЕФТА

В този процес по-тежките молекули могат да бъдат превърнати в по-леки, защото често са с по-голямо търсене на пазара. Такива са, например, бензинът и дизеловото гориво.

Това преобразуване се осъществява чрез процеса крекинг (от англ. ези. cracking), по време на който с помощта на високо налягане, висока температура и/или катализатор от съединения с дълга въглеродна верига се получават съединения с по-къса въглеродна верига. Тежките въглеводороди се разцепват на по-малки молекули и се получават леки въглеводороди. Възможен е и обратният процес, наречен алкилиране, при който по-малки въглеводороди се присъединяват към по-големи.

При преобразуването на нефта температурата на нагряване достига 500°С, като за този процес отново се използват минерално изолирани нагревни кабели, а чрез добавяне на катализатор химичната реакция се увеличава значително.

Оптимизация при преобразуване на нефт може да се направи чрез подбор на подходяща измервателна техника, помпа и компенастори.

Инженерите не Хенрих препоръчват избора на нивомер, модел LT, който представлява нивомерна магнитна колонка и показва нивото на принципа на скачените съдове. Намира приложение във всички етапи на нефтопреработката, като може да бъде оборудван с контакти за крайно ниво или транмистер с аналогов изходен сигнал. Издържа на висока температура до 400°С и е със снабден  Hart и Profibus протокол за комуникация. Налични са ATEX варианти.

Нивомер LT

 

Зъбните помпи, от своя страна, намират широко приложение при транспортиране на сепарирани нефтени фракции, дозиране на присадки, циркулация и трансфер на готови крайни продукти. Позволяват работа с гъсти и течни агресивни, летливи, корозивни и опасни флуиди при пълна херметичност към околната среда, осигурявайки високи дебити и налягания. Предлагат висока прецизност при дозиране на малки количества при необходимост от високо налягане и позволяват работа с напълно лишени от мазилни свойства флуиди.

Помпите могат да бъдат метални (от чугун, неръждаема стомана) и неметални (от полипропилен, PVDF, тефлон), както и с външно и вътрешно зацепване, с набивка, челно уплътнение или магнитен съединител. Дебитът им достига до 350 m3/h, а налягането до 20 bar. Предлагат се нормално и взривозащитено изпълнение.

Зъбни помпи

 

ТРЕТИРАНЕ НА НЕФТА

Това е процесът, по време на който се отстраняват всички и нежелани примеси или замърсявани от крайния продукт. Тази стъпка е от изключително значение, тъй като дори и най-лекото рафиниране може да доведе до повишени замърсявания.

Това е и процесът, при който се отделят много емисии и редуцирането им е от ключово значение за чистотата на въздуха в близост до нефтопреработващото предприятие. Ето защо в цял свят стандартите при третиране на нефт са строги и съответните органи следят за тяхното спазване.

Индустриалните продукти, които могат да оптимизират процеса на третиране на нефт, са подходящ дебитомер, дюзи и филтри. Ето кои са ТОП предложенията от инженерите на Хенлих.

Дебитомер, който намира приложение във всички етапи, е моделът SC-250. Това е дебитомер с поплавък и скала, към който може да се монтира трансмитер с аналогов изходен сигнал, както и HART протокол. Монтира се хоризонтално или вертикално. Издържа на висока температура до 300°С. Има нисък пад на налягане и може да бъде в ATEX вариант.

Измервателна техника

 

При третирането на нефта могат да се използват различни видове дюзи, сред които: дюзи с плътна конусна струя, дюзи с куха конусна струя, дюзи с езиче, ротационни миещи глави и двукомпонентни дюзи и ланци. Използват се за:

  • вакуумни дестилатори
  • системи за охлаждане на резервоари със запалими продукти
  • охлаждане и третиране на газове
  • оптимизиране на физико-химични процеси
  • измиване на капкоуловители
  • третиране/охлаждане на газове в скрубери или водоохладителни кули
  • почистване на сепаратори и скрубер
  • измиване на работни или складови цистерни

Дюзи

 

Автоматичните метални филтри са от ключово значение при очистването на присадки и съпътстващи химикали от готовите крайни продукти. Имат оптимизирана конструкция с минимален промивен разход, възможност за филтриране на твърди, нишкови и гелообразни замърсявания. Работят с обратно промиване или самопочистване. Позволяват пропускливост до 2000 m3/h, налягане до 25 bar, степен на филтрация до 1 μm и вискозитет до 200 000 cP.             

Промишлени филтри

 

ИЗБЕРЕТЕ ХЕНЛИХ – ЕДИН ДОСТАВЧИК С МНОГО РЕШЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВАТА В БЪЛГАРИЯ

Хенлих предлага решения за всяка индустрия, а в портфолиото ни ще откриете над 100 000 продукта. Екипът ни е съставен от опитни специалисти, като всичките ни търговци са дипломирани инженери. Клиентите ни предпочитат, защото поддържаме артикули на склад, а което не е налично в момента, доставяме в кратки срокове. Ежедневно получаваме запитвания от цяла България и отговаряме на всяко до 24 часа.

Кажете ни от какво се нуждаете. Ще намерим оптималното решение и за вас!

Ще ни откриете на тел. 032 621 929 и e-mail: office@hennlich.bg

Варели нефт