Статични уплътнители

Quadring

Четириустен уплътнител с почти квадратно сечение.

T657

Polyurethan
600 bar
-30°C/+100°C

Шприцван продукт, предотвратява пропускането при фланцови съединения.
Schraubendi us

Стандартна форма U
Самоцентриращи се - форма US

T155

Статично уплътняване при високо налягане и дишащи процепи.