Статични уплътнители

Quadringe (X-Ringe)

Четириустен уплътнител с почти квадратно сечение.

Flanschdichtungen Typ 657

Polyurethan
600 bar
-30°C/+100°C

Шприцван продукт, предотвратява пропускането при фланцови съединения.
Резбови уплътнители (Bonded Seals)

Стандартна форма U
Самоцентриращи се - форма US

Spezial-Nutringe Typ 155

Статично уплътняване при високо налягане и дишащи процепи.