Набивки

Набивките са идеално приложими за уплътняване на въртящи се валове, вентили и задвижвания.

Те са изгодна алтернатива на челните механични уплътнения. За разлика от последните, набивките могат да се наставят.

fertige Packungssätze
 • Минимален теч (TA-Luft сертификат)
 • Температури до + 280°C
 • Скорости до 12 m/s
aus Kohle/Grafit
 • Универсално приложение
 • Температури до + 650°C
 • Скорости до 30 m/s
aus PTFE
 • Универсална химична устойчивост
 • Температури до + 280°C
 • Скорости до 25 m/s
Stopfbuchspackung 26P
 • Висока абразивна устойчивост
 • Температури до + 280°C
 • Скорости до 25 m/s
aus Glas/Keramik
 • Hohe thermische Festigkeit
 • Temperaturen bis + 1200°C
 • Geschwindigkeiten bis 8 m/s
aus anderen Materialien
 • Приложими към различни изисквания
 • Температури до + 260°C
 • Скорости до 15 m/s
Stopfbuchspackung Jampak HZ27
 • Кратък престой
 • Без нужда от обливане
 • Опростена система на инжектиране
Packungsschneider111
 • Разнообразен набор принадлежности
 • За рязане на място на набивки
 • За вадене на стари набивки