Паралелни нагревателни ленти

Паралелни нагревателни ленти FG 220

Паралелни нагревателни ленти FG 220

Нагревателната лента Flowguard 220 е паралелна нагревателна лента, която може да бъде изрязана във всяка желана дължина.
Нагревателната лента може да се достави с или без външната защитна оплетка.

Нагревателният проводник е навит спираловидно около захранващите проводници и контактува с тях взаимно на разстояние от 1 m (съответно 1,3 m при 10 W/m), създавайки по този начин паралелно включване на съпротивления.

Конфекциониране
Тип TSL-TTK/1/M20 (Арт. Но. 315348-000) за нагревателна лента без защитна оплетка
Тип TSL-TTK/1/B/M20 (Арт. Но. 981490-000) за нагревателна лента със защитна оплетка

Технически данни
Номинално напрежение:230 V или 110 V
Макс. температура на приложение:165°C (продължително включена)
Номинална мощност:10 W/m, 20 W/m, 30 W/m, 40 W/m
Размер:6,25 x 9,50 mm (без защитна оплетка)
6,85 x 10,10 mm (със защитна оплетка)
Класифициране на област:взривобезопасна област
Макс. дължина на нагревателната верига:160 m при 230 V, 80 m при 110 V
Макс. температура на повърхността (нагревателна лента изключена):220°C
Минимален радиус на огъване:20 mm
Мин. монтажно разстояние:10 mm