Метални компенсатори

Ъглови компенсатори

Метални ъглови компенсатори

Ъгловите компенсатори извършват ъглови завъртания в една равнина и се предлагат с шарнир, кардан, с вътрешна втулка или със защитен кожух.

Ъглово движение

Ъгловото движение е равномерно свиване от едната страна на силфона (-) и същевременно удължаване от другата му страна (+). Представлява ъглово/ротационно изместване, при което надлъжната ос на компенсатора се премества спрямо първоначалната си позиция. Това движение е възможно в няколко равнини, но не и в комбинация. В зависимост от подбрания модел движенията се поемат по отделно или в комбинация. За поемане на по-големи ъглови движения често се монтират два или повече компенсатора.

Шарнирни ъглови компенсатори

Шарнирите са монтирани така, че ограничават компенсатора да поема движения само в една равнина. Заради тях той не може да поема аксиални движения. Шарнирът е проектиран така, че да предпазва силфона от усукване и да ограничава движението, като намалява натоварването от вътрешното налягане и температурата от тръбопровода. По този начин натискът от налягането на флуида се поема от тръбопроводите. Шарнирите могат да поемат по-висока стойност на налягане, отколкото самия компенсатор. Така компенсаторът е облекчен и поема точно толкова движения, за колкото е проектиран. Също така шарнирите поемат товари от тръбите и свързаното оборудване, натоварване от вятър и други външни въздействия, които предизвикват допълнително натоварване на тръбите. Шарнирните компенсатори често се монтират в комбинация по два или повече, което позволява поемането и на латерални движения, като същевременно всеки един може да поема и ъглови завъртания. В такива случаи разстоянието между два съседни трябва да е максимално голямо, за да могат да поемат оптимално движенията.

Карданни ъглови компенсатори

Карданните компенсатори поемат движения в няколко равнини посредством карданни връзки, като не предават реакционни сили на тръбопровода. Te са по-гъвкави от шарнирните, тъй като позволяват ъглово завъртане и поемане на латерални движения. При тяхната употреба не са нужни анкери за поемане на натиска от налягането в тръбопроводите, а само водачи, които контролират движението в участъка между компенсаторите. Карданните връзки дават същата здравина и стабилност на тръбопровода и компенсатора като анкерите. Аналогично, натоварването от вятър и външни въздействия от тръбите и свързаното оборудване се намаляват при употребата на карданни ъглови компенсатори.

Предимства

  • Почти неограничено поемане на движения
  • Намалено натоварване в опорните точки
  • Използване на нормални водачи

Недостатъци

  • Необходима е промяна в посоката на движение на флуида и тръбното трасе
  • Заемат повече място от аксиалните компенсатори
  • За всяка система са необходими два или три ъглови компенсатора
Ъглов шарнирен компенсатор със свободни фланци AN1BH
Ъглов карданен компенсатор със свободни фланци AN1BK
Ъглов шарнирен компенсатор с фиксирани фланци AN1FH
Ъглов карданен компенсатор с фиксирани фланци AN1FK
Ъглов шарнирен компенсатор с накрайници за заваряване AN1SH
Ъглов карданен компенсатор с накрайници за заваряване AN1SK