Магнитни полимерни лагери от Хенлих ООД

Решения за хранително-вкусовата промишленост

Откриваеми с металдетектор полимери от  Хенлих за максимална безопасност при контакт с храни

Хенлих представя магнитни полимерни лагери без необходимост от смазване за предотвратяване на замърсяване на хранителните продукти с чужди вещества.

Като допълнение към богатата си гама сачмени и шарнирни лагери, Хенлих предлага полимерни продукти от igus без необходимост от смазване, които в същото време са откриваеми с металдетектор. Това гарантира, че никакви смазочни вещества и пластмасови части няма да попаднат в хранителния продукт по време на обработката му или в случай на авария.

В заводите от хранителния и пакетиращия сектор металдетекторите вече са стандарт. Те засичат всички електропроводими метални частици в производствената среда, което позволява отстраняването им от продукта. Нашите разработчици - специалисти в Кьолн създадоха специален полимер, който се засича лесно със стандартно използваните металдетектори.  Днес материалът се използва в избрани продукти от серията igubal, включващи шарнирни прътови накрайници, шарнирни вилки, шарнирни фланцови лагери, стоящи лагери и др. И корпусът, и сферата са направени от материал, откриваем с металдетектор. На същия принцип са разработени и други наши продукти – например xiros M180 е лек полимерен сачмен лагер, чийто материал също е откриваем.

Това, че лагерите работят без смазване, гарантира допълнителна безопасност. Ключово изискване в процесите на производство и опаковане на храни е избягването на контакт на продукта със смазочни материали от машината. Материалите на igus - напр. iglidur A181 и iglidur A350 - не се нуждаят от външно смазване и са в съответствие с Директивата на ЕС 10/2011 и със спецификациите на FDA за повторен контакт с  храни.