Хенлих със сертификат ISO 9001:2015 за управление на качеството. Подобряваме се постоянно в името на своите клиенти

От основаването си през 2005 г. Хенлих се стреми да допринася за успешното въвеждане на иновативни индустриални продукти и решения в България. Ние проектираме, внедряваме, оптимизираме и поддържаме индустриални решения, които имат силата да подобряват качеството, скоростта и капацитета в производствената дейност на нашите клиенти.

За нас високото качество винаги e било стандарт, към който се придържаме, а наскоро го подплатихме и с международен сертификат. Считано от 10.04.2020 г Хенлих вече е компания, сертифицирана по ISO 9001:2015, система за управление на качеството.

В рамките на 3 месеца преминахме серия от вътрешни и външни одити, за да докажем своята висока експертиза, качество на продуктите и услугите, способност за планиране, организация, документация и комуникация.

Удовлетвореността на клиентите ни винаги е била водещ фактор във всяко решение, което взимаме, и затова се стремим към непрестанно подобрение. Към момента можем да се похвалим с:

  1. Изключително широка гама от продукти, които намират приложение във всяка индустрия.
  2. Компетентна консултация и възможност за персонализирани решения от страна на дипломираните търговци-инженери на Хенлих.
  3. Висококвалифициран екип, членовете на който продължават да се усъвършенстват, благодарение на споделеното ноу-хау с останалите над 20 страни от Хенлих Груп и вътрешнофирмени обучения, които организираме периодично.
  4. Дигитализация на голяма част от бизнес процесите ни, благодарение на което постоянно подобряваме комуникацията и услугите към клиентите си.
  5. Инфраструктура, чрез която отговаряме на разнообразните нужди на всеки клиент. Разполагаме с централен офис, производствена и сервизна база, складови помещения и транспортни средства.
  6. Отговор на всяко запитване в рамките на 24 часа, като индивидуално проследяваме всяка оферта и поръчка.
  7. Постоянно поддържане на склад на най-търсените ни продукти. Тези, които не са налични в момента, доставяме в кратки срокове, а чрез електронна система проследяваме всяка стъпка от придвижването на доставката.
  8. Гарантирано качеството и количество на всеки наш продукт, тъй като осигуряваме входящ и изходящ контрол.
  9. Сътрудничество с над 50 международни производители, като всеки от тях преминава 1 година тестови период преди да влезе в портфолиото на Хенлих.
  10. Не на последно място, издаване на електронни документи, които са с много добро оформление, подробно описание на продуктите и налична административна информация.

В непрестанна комуникация сме с нашите клиенти, като се информираме за тяхната удовлетвореност. Посещаваме партньорите си на място в техните производства и комуникираме с тях директно и индиректно. Следим референциите в дигиталните ни канали и анализираме всяка постъпила информация, за да ставаме все по-добри.

Това е само част от съвкупността от принципи, чрез прилагането на които Хенлих се сертифицира по ISO 9001:2015. Стандартът поставя серия от единни правила за работа, които са документирани, обявени и се прилагат в цялата ни организация. Този сертификат е синоним на отговорност и дисциплина, а нашият екип застава зад всяка една описана процедура и гарантира нейното спазване. По този начин гарантираме и пред вас, нашите клиенти, качество на продуктите и услугите, които Хенлих предоставя.

Щастливи сме, че компанията ни вече е сертифицирана с този международен документ, разпознаваем и с еднаква тежест в цял свят.

Hennlich ISO 9001:2015 certificate

Хенлих със сертификат ISO 9001:2015 за управление на качеството