Измерване на поток с ротаметър от Хенлих

Ротаметрите са уреди за измерване на поток, с които посредством поплавък и разграфена скала визуално се отчита преминалото количеството течност или газ. Измервателните тръби на предлаганите от фирма Хенлих ротаметри могат да бъдат изработени от различни материали:

  • Пластмаса - имат топлинна устойчивост и са по-леки и евтини.
  • Стъкло - имат химическа устойчивост и са подходящи за по-големи дебити.
  • Метал - подходящи са за мътни и химически агресивни течности. Имат висока устойчивост на налягане и температура.

Материалът на останалите компоненти като поплавък и уплътнения се подбира спрямо работните условия и флуида.

Моделите могат бъдат изработени в хигиенен дизайн за нуждите на ХВП и фармацията. Към всеки ротаметър може да се добавят един или няколко рийд контакта за алармен сигнал, както и трансмитер с аналогов сигнал. При измерването на поток на газ ротаметрите могат да бъдат калибрирани за конректните работни условия (температура и налягане) и спрямо използвания газ. Това позволява точно измерване без нужда от добавяне на корелационен фактор. Като опция може да се добави регулиращ клапан, интегриран в корпуса на разходомера. По този начин е много лесно да се регулират неавтоматизираните процеси.

Поради ниската си цена ротаметрите са едни от най-широко използваните типове разходомери в индустрията.

Решението е приложимо в различни сектори като обработка и пречистване на вода, газови процеси, контрол и измерване в машини, изследователски лаборатории, технологично охлаждане, химическа, фармацевтична и козметична промишленост, а разходомерите от този тип могат да се използват и като авариен контрол в случай на отказ на електрозахранване.