Наръчник за подбор на кабели

Кабелите chainflex® – монтират се за часове, издържат с години

Как да изберете най-подходящия кабел за Вашето приложение на принципа "най-изгодното решение, което работи"?

Поставяне на кабелите и маркучите

В допълнение към качеството на използваните кабели, тяхното разположение в кабеловодещата верига e-chain® и наличното пространство играят решаваща роля по отношение на експлоатационния живот на системата. Модулните варианти за вътрешна сепарация позволяват оптимално разпределение според изискванията на Вашето приложение.

Вътрешна сепарация

Кабелите и маркучите с много различни диаметри трябва да се поставят отделно. Правилното им разпределение се постига с помощта на сепаратори. Никога не бива да се допуска преплитането на кабели и маркучи. Затова свободната височина в кабеловодеща верига с няколко кабела с еднакви диаметри, разположени успоредно, не бива да надвишава диаметъра на кабела плюс 50%.

Фиксатори за облекчаване на силата на опън

Фиксаторите за облекчаване на силата на опън трябва да се поставят в двата края на електрическите кабели с кръгло сечение. 
В изключителни случаи кабелите могат да бъдат фиксирани само в подвижния край на кабеловодещата верига e-chain®. Кабелите chainflex® могат да бъдат фиксирани и директно в монтажната скоба.

Аксесоари: елементи за облекчаване на силата на опън за e-chains®

Щипки и притискащи елементи

Щипките са подходящо и проверено средство за облекчаване на силата на опън върху кабелите за всички кабеловодещи вериги e-chains® с монтажни скоби KMA или с C-профил.