Данни за фирмата

Хенлих ООД
Индустриална техника
Пере Тошев 63
BG- 4004 Пловдив

Тел. +359 32 511-326
Факс: +359 32 621-929
E-майл: office@hennlich.bg

ЕИК: 115922711
Ф.д. 3304/ 2005 530
Пловдивски окръжен съд