Маншони

Подвижните машинни елементи се влияят от прах, замърсяване, течности, горещина и т. н. Тежки повреди и спиране на работата на машините често са резултат на това.

HENNLICH-маншоните предпазват надеждно от разрушителни влияния и защитават по този начин функционалността на Вашите машини. С малко усилия може да постигнете голям ефект. Един маншон не струва много - ремонтът на една незащитена или лошо защитена машинна част отнема обаче много време и средства.

Можете да попълните, съхраните и изпратите по e-mail или факс нашия въпросник.

Въпросник за подбор на маншони

Faltenbälge aus molerit / CR-Gummi

Търсене за стандартната продуктова програма
Материали
Производство

Gummischeibenbälge

Eкспресно производство
Предимства

Lagerprogramm Faltenbälge

Повече от 700 различни форми
Потърсете и изберете сами Вашия маншон