Програма „Условия на труд“ 2020 позволява на производствата да инсталират филтриращи системи с 30% външно финансиране

Фонд „Условия на труд“ финансира производствените предприятия и през 2020 г, като поема 30% (но не повече от 100 000 лв.) от инвестицията за подобрение на работната среда.

Какви са условията по кандидатстване за съфинансиране?

За финансиране по фонда могат да кандидатстват физически и юридически лица, които не са получили цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнение на същия проект по други програми и нямат парични задължения към държавата. Сред задължителните условия е служителите да работят на трудов договор, а работодателят да им осигурява обслужване от служба по трудова медицина.

Програмата е подходяща за различни по дейност производства и особено за тези, при които поддържането на здравословна работна среда е предизвикателство. Например, металообработващи предприятия, в които във въздуха често се отделя маслена мъгла, прах и други частици.

 Металообработващи предприятия

За какво може да се използват средствата по фонда?

По фонд „Условия на труд“ 2020 може да получите до 30% финансиране, но не по-голямо от 100 000 лв. на проекти, свързани с:

 1. Реконструкция и модернизация на съществуващи обекти
 2. Внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения
 3. Изграждане или усъвършенстване на система за предотвратяване на рискове на работното място
 4. Изграждане или усъвършенстване на система за осигуряване качеството на труда
 5. Подобряване на санитарно-хигиенните условия
 6. Обезопасяване на машини и съоръжения
 7. Други проекти, свързани с подобряване условията на труд

Искате да кандидатствате? Ето с кой от продуктите на Хенлих може да го направите.

Нашите филтриращи системи са високоефективни и се произвеждат в Италия от един от лидерите в бранша. Перфектно улавят маслена мъгла, изпарения от охлаждаща течност, прах от цветни и взривоопасни метали, вредни газове и емисии от една или група машини. Лесни са за адаптация към вече съществуващи машини или идейни проекти.

Предлагат се в 10 стандартни продуктови серии, с които покриват разнообразните нужди на металообработващите фабрики при дейности като: рязане с охлаждане, лазерно рязане, заваряване, обработка на взривоопасни материали, скъпоценни метали, графит и др.

Филтриращите машини на Хенлих са с 5-степенна филтрация и гарантират 99,95% елиминиране на частиците с големина над 0,15 микрона.

Безопасни са за употреба, лесни за монтаж и поддръжка. Филтрите им се сменят само 1 път в годината и в сравнение с конкурентни модели на пазара цената им е до 3 пъти по-ниска. Машините са по-икономични и консумират до 2 пъти по-малко електроенергия.

Към момента повече 15 000 филтриращи системи като нашите са инсталирани по целия свят, а броят им продължава да нараства.

Филтриращи системи от Хенлих

Какво още трябва да знаете при кандидатстването за финансиране?

Целта на фонд „Условия на труд“ е с отпуснатите средства да се повиши техническата безопасност на използвано в момента оборудване и да се намали въздействието на вредните фактори на работната среда в производствата. Ето защо сред критериите за оценка при кандидатстване задължително трябва да се посочи следната информация към всеки проект:

 1. Брой работещи, които ще бъдат обхванати с дейностите по проекта и на които ще се подобряват условията на труд.
 2. Елементи на условията на труд, които ще бъдат подобрявани: микроклимат –(температура, влажност и скорост на движение на въздуха), прах, шум, вибрации, осветление, лъчения (йонизиращи, нейонизиращи), електробезопасност,  пожаробезопасност, техническа безопасност на работно оборудване, ръчна работа с тежести, химични агенти, биологични агенти, санитарно-битови условия.
 3. Очакван ефект от практическото приложение на проекта, свързан с резултатите от промяната на показателите и параметрите на работната среда. По тази точка инженерите на Хенлих могат да помогнат на всеки, който реши да кандидатства с внедряване на наша филтрираща система.
 4. Икономическа дейност на предприятието, съгласно Националния класификатор на икономическите дейности.

По програмата може да се кандидатства до края на 2020 г., като всички останали подробности може да намерите на официалната интернет страница на Фонд „Условия на труд“ 2020.

Ако имате допълните въпроси относно филтриращите система на Хенлих, свържете се с нашите инженери на тел. 032 621 929 и e-mail: office@hennlich.bg. Отговаряме на всяко запитване до 24 часа и предлагаме компетентна консултация за всеки от продуктите ни.

Даваме и персонализирани решения! Вижте във видеото по-долу как за един от клиентите си монтирахме филтрираща система, гасяща стружки във въздуха, и каква обратна връзка получихме.

Програма „Условия на труд“ 2020