Така ще ни намерите:

Хенлих ООД
ул. Брезовско шосе 147А,
Рота център, ет. 3

BG-4003 Пловдив


Телефон: +359 32 511 326 (327)
Тел./факс: +359 32 621 929
E-Mail: