Упл. за ротация/вибрация под вис. налягане

Тип R310

Typ R310

Условията на ротация и вибрация под налягане представляват голяма трудност за уплътнение. Моля, обърнете се към нашия консултантски екип.

Условия на експлоатация
периферна скорост v-макс.1,0 m/s
температурна област-30°C до +100°C
макс. работно налягане, динамично300 bar
макс. pv-пределна стойност, смазано40 bar m/s