Принадлежности

Ножица за водеща лента от импрегнирана тъкан

Hartgewebe-Führungsband-Schere

Важното, остро и стабилно острие за точни разрези.

                         Обозначение                       № поръчка
F506-ножица20024023
допълнително острие20024026