Въздушни филтри

Трансмисионните въздушни филтри се използват за предотвратяване на нива на налягането под или над определените за нормална работа на инсталацията.

Typ 2033 M bzw. R

За тежки условия със специална защита от водни пръски и капки.

Typ 1451 M bzw. R

За нормални работни условия.