Системи за централно мазане

Системите за централно мазане осигуряват постоянно автоматично смазване на отделните възли не само на отделни машини, но и на много видове индустриални съоръжения. Инсталации, свързани към система за централно мазане, имат по-дълъг живот в сравнение с тези, които се смазват ръчно.  В обхвата на системите за централно мазане попадат и други сродни приложения, като например полагане на маслен филм върху повърхнини, дозиране и пълнене на лубриканти.

     

SKF системите за централно мазане включват широк асортимент продукти за работа с масла и греси. Всяка система може лесно да се интегрира към съответното оборудване и позволява непрекъснат мониторинг на работата, както и контрол на прилагания лубрикант. 

Хенлих ООД предлага пълен инженеринг с изготвяне на проекти, доставка, монтаж и настройки на системи за централно мазане, както и предлага свързаните с това продукти и консумативи.

Напорни смазочни системи за масла и греси

За мазане на отделни лагери, лагерни групи, отделни машини, производствени линии и цели производства. Отделните точки на мазане са свързани с централна помпа (за масло или грес) чрез разпределители. Лубрикантът се подава под налягане към зоните на триене.

Мазане на лагери с въздушно-маслена смес

Системи, осигуряващи мазането на лагери с въздушно-маслена смес. Въздухът служи за транспортна медия за маслените капки, а в някои случаи и за охлаждане.

Мазане на открити зъбни предавки

Обикновени и интелигентни системи за мазане на открити зъбни предавки.

Мазане на вериги

Възможности за централно мазане на почти всички видове вериги.

Дозиращи смазочни системи

Системите осигуряват дозирането на необходимия обем лубрикант. Дозите могат да бъдат в кубични милиметри, сантиметри и дециметри.

Мазане с впръскване на минимални количества

Лубриканти: подходящи за впръскване масла и биологично разградими мастни алкохоли