Температура

Измерването и наблюдението на температура чрез термосъпротивление или термодвойка  е най-използваният метод за мониторинг и управление на процеси. Температурата се преобразува в електрическа мерна единица благодарение на термоелектрическият ефект при термодвойките или изменение на съпротивлението при термосъпротивленията. Тези електрически стойности могат да бъдат преобразува към стандартни сигнал, благодарение на трансмитерите, които предлагаме.

Друг метод за измерване на температура е чрез биметалните или газови термометри, който предлагат ясна визуализация на текущата температура.