Сигнализатори за поток

Технология:

Сигнализаторите за поток измерват скоростта на флуида и извеждат дискретен сигнал при достигането на зададена стойност. Изходният сигнал най-често е релеен със свободен превключващ контакт. Заданието за стойността на сработване по скорост се установява предварително в сигнализатора (скоростно реле). Технологията, използвана при разходомерите, може да бъде използвана при сигнализаторите на скорост, т.е. ротаметри, напорни дискове, ултразвукови, термоанемометрични и магнитни принципи.

С бутало тип клапан

Измервателният елемент е бутало с пружина и вграден магнит. Безконтактен контрол на дебита се извършва посредством крайни изключватели. Буталото под натиска на флуида се придвижва във вертикална посока, пропорционално на потока.

С бутало тип проточен

Измервателният елемент е подпружинно бутало с вграден магнит. Безконтактен контрол на дебита посредством крайни изключватели или в комплект с уред за моментно отчитане на дебита.

Paddel, Flappe

В зависимост от дебита лопатката или клапата изменя своето положение и предава по магнитен (без контактен) метод сигнала на измервателния елемент.

Калориметрични, магнитно-индуктивни, вихрови

Определяне на дебита чрез измерване на: промените в магнитното поле (магнитна индукция), температурната разлика (калориметрично) или с помощта на триъгълен елемент (завихряне) без никакви движещи се части.