Поток

Ние предлагаме устройства за измерване и наблюдение на поток за течни и газообразни среди във всяка област на индустрията. От уреди служещи само за мониторинг до прецизни дебитомер, ние имаме оптималното устройство за вашите нужди. 

Може да намерите следните категории:

  • Дебитомери - включат уреди за визуално отчитане на потока, както и устройства с аналогов или импулсен изходен сигнал.  Имат различни принципи на работа и могат да бъдат снабдени с дисплей.
  • Сигнализатори за поток - могат да отчитат потока по електро-механичен начин или електронно. Снабдени са с релеен или цифров изходен сигнал.
  • Индикатори за поток - показват дали протича поток през тях. някои от тях са снабдени със скала за визуално отчитане на моментният поток.
  • Ограничители на поток - монтират се проточно на тръби и имат функция да ограничат дебитът до определена стройност.