Дисплеи и контролери

Дисплеите и контролерите са универсални устройства за управление и следене на: температура, ниво, налягане и др. Те са снабдени с универсални входове и изходи за всички стандартизирани сигнали. Настройката на отделните параметри е лесна и това позволява внедряването им във всеки процес, независимо колко индивидуален е той. Предлаганите от нас устройства са във всички стандартизирани DIN размери от 24x48 mm до 96x96 mm.

Дисплеи без външно захранване

Локални дисплеи с аналогов изход 4-20 mA

Универсални дисплеи

Универсални дисплеи и контролери за температура, честота и стандартни аналогови сигнали

Дисплеи за налягане

Дигитални дисплеи за монтаж на табло

Обхват: от -1 до 10 bar

Дисплеи за температура

Универсални дисплеи и контролер за температура