Подготовка на сгъстен въздух

H Z E0 F08 G

Изборът на подходящ филтър или комбинация от филтри зависи от желаното качество на въздуха.

H Z E0 R08 G

Регулаторите за налягане контролират изходното налягане до необходимото работно налягане и го поддържат постоянно.

H Z E0 L08 G

Омаслителят обогатява сгъстения въздух с мека маслена мъгла, за да осигури надеждно смазване.