Пневматични разпределители и клапани

Разпределителите влияят на въздушния поток: В зависимост от вида на клапана, потокът се отклонява, насочва или напълно спира. Гарантират, че в даден момент при определено налягане сгъстеният въздух е на точното място.

B11 401L24D

- микроклапани
- наноклапани
- електропилоти

C L

- управление: механично, ръчно, пневматично, електрическо
- монтаж: самостоятелно или върху плоча

AG 3062

- изпълнение: седлово или комбинирано (сфера или плунжер)
- управление: ръчно, пневматично, електрическо
- монтаж: панелен

P15EF24024 3 a

- размер 10 mm (M5) или 15 mm (G1/8")
- ниска консумация на енергия (0,32 W)
- висока скорост на потока
- компактно изпълнение
- единичен или панелен монтаж

Y F310061 D

- пневматични актуатори със сачмен клапан
- превключватели за налягане, предпазни клапани
- клапани за флуиди, клапани с външно управление
- вакуумни елементи
- дроселни клапани

Zubehör und Ersatzteile

- бобини
- конектори
- бутони
- изключватели