Стружкови транспортьори

Различават се 3 основни типа стружкови транспортьори:
Лентови, шнекови и за фини частици.

Независимо от вида на транспортьора ние бихме могли да Ви посетим на място и вземем точните размери.
В последствие Вие ще получите една необвързваща оферта от техническия ни отдел.

Bandspäneförderer

За големи и средно големи стружки

Schneckenspäneförderer

За най-дребни стружки и прах

Kratzspäneförderer

Ценово изгоден. За най-фини стружки.