Полусфери

XKM

XKM
  • От материал Iglidur X
  • Температурна област -100°C до 250°C
  • За високи температури
  • Много добра химична устойчивост
  • Без нужда от обслужване, самосмазваща се
  • Устойчива на корозия
  • Много малко тегло
  • Демпфер на вибрации
  • Много тих ход
Berater Христо Биндев