iglidur M250

Форма S

Form S
  • подходящ за пряк контакт с храни и лекарства
  • устойчив на високи температури
  • добра химическа устойчивост
  • отговаря на изискванията на FDA 
Berater Христо Биндев