iglidur H

Форма S

Form S
  • Ниска влагоабсорбация
  • Износоустойчив
  • Ценово изгоден
  • Без нужда от обслужване
  • За въртеливи движения под високо натоварване
Berater Христо Биндев