iglidur D

Форма F

Form F
  • Ниска влагоабсорбация
  • Износоустойчив
  • Ценово изгоден
  • Без нужда от обслужване
  • За въртеливи движения под високо натоварване
Berater Христо Биндев