Мазане - лин. направляващи

При системите за линейно водене ефективното мазане е крайно необходимо. Недостатъчно мазане води до по-голямо износване на търкалящите се тела или работни канали и до намаляване на експлоатационния живот. Mазането допринася за: 
• намаляване до минимум триенето на подвижните части и предотвратяване по този начин на задиране
• редуциране на износването.
• създаване на тънък маслен филм върху работните канали. По този начин се намалява натоварването на повърхността и се удължава експлоатационния живот.
• предпазване на металните повърхности от корозия.

За оптимална ефективност на системите за линейно водене, трябва мазането да е в съответствие с условията на работа. Даже и при системите за линейно водене с уплътнения, по време на експлоатация навън излиза препарат за мазане. Затова в съответствие с условията на работа системата трябва да се досмазва. Принадлежности и адаптор за отворите за мазане според метода.

Berater Христо Биндев