Гайки с трапецовидна резба

WSRM-

Гайка с трапецовидна резба

WFRM-

Гайка с трапецовидна резба