Телескопични ръкави

Хенлих инженеринг (Hennlich Engineering) е водещ производител на телескопични пълначни ръкави от 1996 г. насам. Нашите съоръжения елиминират запрашаването, ограничават загубата на материал и увеличават безопасността при работа със сухи твърди насипни материали.

Предимства

 • контрол на запрашаването
 • избягване на глоби от властите поради запрашаване
 • повишена безопасност и по-чиста околна среда
 • модулна конструкция
 • лесна поддръжка и проста експлоатация
 • трикабелна повдигаща система

 Приложение при насипване

 • в цистерни
 • във вагони
 • в камиони
 • в контейнери
 • на открити места за съхранение 
Закрито товарене

Телескопични ръкави за запълване с прахообразни вещества на затворени цистерни.

Открито товарене

Телескопични ръкави за запълване с прахообразни вещества на открити камиони, вагони и площадки.

Комбинирано товарене

Телескопични ръкави за запълване с прахообразни вещества на открити и затворени превозни средства и площадки.

Berater Емил Панчев