Ротационни атомайзери

Ротационните атомайзери на Хенлих инженеринг (Hennlich Engineering) използват центробежната сила за образуване на фина мъгла. Малки капки мъгла с размер до 70 μm се пренасят до разстояние от 20 метра от въздушен поток, който се създава от вентилатор в задната част.

Предимства

  • стационарен или мобилен монтаж
  • минимална поддръжка
  • прецизно контролирана струя
  • ниски експлоатационни разходи
  • ниска консумация на енергия и вода
  • подходящ за затворени помещения и открити площадки

 Приложение и промишлености

  • контрол на миризми - при обработка на отпадъци, мръсни и отпадни води, компост, третиране на утайки, биомаса, биогаз, текстилна промишленост
  • прахоподтискане - при разрушителни и строителни дейности, леярни, стоманодобив, циментови заводи, кариери, пресипки на транспортни ленти, купчини с прахообразни материали
  • овлажняване, охлаждане и освежаване на въздуха - при работа с леярски форми и отливки, животински ферми, помещения за съхраняване на плодове и зеленчуци

 

 

Стационарни атомайзери

Монтаж на стена или таван, подходящи за отворени и затворени пространства.

Мобилни атомайзери

Мобилни установки, подходящи за отворени пространства.

Berater Емил Панчев