Оръдия за водна мъгла

Оръдията за водна мъгла на Хенлих инженеринг (Hennlich Engineering) са проектирани за ефективно прахоподтискане и контрол на миризми. Те спомагат за намаляване запрашеността, намаляват опасността за здравето на хората и подобряват качеството на въздуха.

Предимства

 • лесен монтаж и експлоатация
 • ниска консумация на енергия
 • ефективна и надеждна работа
 • ниски инвестиционни разходи
 • стандартни и поръчкови модели
 • множество конструкции

 Приложение и промишлености

 • разрушителни и строителни дейности
 • пренос и насипване на руди
 • циментови заводи
 • мини и кариери
 • пристанища и кораби за насипни материали
 • стоманодобив
 • транспорт, насипване и складиране на отпадъци
 • рециклиране и скрап
 • дървообработване
M D15

Обсег до 13 метра.
Минимална консумация на вода 0,5 m³/h.

HENNLICH GUN 30

Обсег до 30 метра.
Минимална консумация на вода 1,5 m³/h.

HENNLICH GUN 50

Обсег до 50 метра.
Минимална консумация на вода 4,0 m³/h.

HENNLICH GUN 70

Обсег до 70 метра.
Минимална консумация на вода 8,0 m³/h.

M D100

Обсег до 100 метра.
Минимална консумация на вода 8 m³/h.

Berater Емил Панчев