Принадлежности за хидроакумулатори

Основен комплект за запълване и изпитване на хидроакумулатори

Основна версия на комплект за запълване и изпитване на хидроакумулатори от всякакъв вид

Предпазен и осигуряващ блок

Стандартна гама:
с ръчно освобождаване: макс. 400 bar
с електрическо освобождаване: макс. 350 bar
версия съгласно директива PED 97/23EC, група флуиди 2
от -10°C до +80°C
Възможни специални изпълнения!

Монтажни и закрепващи елементи

Универсални скоби, планки, конектори, преходи