Triflex

Серия 353.50

Serie 353.50

 

1. Може да се достави KMA, фланец или ъглово монтажно звено
2. комбинация от различни радиуси на огъване и посоки на движение
3. изцяло затворена
4. много добра защита срещу замърсяване и стружки
5. възможна комбинация от серия 353 и серия 333 при запитване
6. отваряема
7. ценово изгодна конструкция при сложни движения
8. възможно разделяне и добавяне на всяко място
9. висока якост на опън

Вътрешна ширина Bi: 50 mm
Радиус на огъване R: 100 до 250 mm
Oбратен радиус на огъване RBR: 100 до 250 mm

Ход: S
Стъпка: 30 mm
Звена/m: 34 (1020 mm)
E: 25 mm
Ba: 68 mm
Дължина на веригата: S/2 + K

R100125150200250
H4705706708701070
D295345395495595
K750910107013801690
Кога избирам Тriflex® серия 353.50 Кога не избирам Тriflex® серия 353.50
  • при приложения в една или две посоки на движение
  • когато се изисква защита от стружки

 

  • за сложни приложения в роботи
  • за плъзгащи приложения - други кабеловодещи/затворени кабеловодещи вериги с подобни размери
  • за въртеливи движения

 

Монтажни звена

Вариант 1 монтажно звено фланец


Вариант 2 монтажно звено ъгъл


Вариант 3 монтажно звено KMA