Система E2 затворени

Серия R48

Baureihe R48

Серия R48 "E2 затворена кабеловодеща верига" - за отваряне по външния радиус, много добра защита за кабели и маркучи, също и от горещи стружки, капак по външния радиус, който може да се свали, големи щифтове, висока стабилност, гладка външна повърхност, отблъскваща стружки, малка стъпка за тих, плавен ход, затворена от всички страни, KMA- монтажни звена, възможност за закрепване "от всички страни", E2 R

Налични вътрешни ширини Bi: 25 до 130 mm
Налични радиуси на огъване R: 60 до 250 mm
Стъпка: 30,3 mm на звено = 33 звена/m

Размери на серия R48
Арт. Но.Bi [mm]Ba [mm]R [mm] радиус на огъване
48.025.R.02536060
075100
125
150
175
200
250
48.050.R.05061060075100125150175200250
48.075.R.07586060075100125150175200250
48.100.R.0100111060075100125150175200250
48.130.R.0130141060075100125150175200250
 

A1=подвижен край, A2=неподвижен край
Стъпка: 30,3 mm
Звена на m: 33
Ход: S
Дължина на затворената кабеловодеща = S/2 + K


R060075100125150175200250
H156186236286336386436536
D123138163188213238263313
K250300375455535610690850

Необходимата светла монтажна височина е HF = H + 20 mm (при 0,5 kg/m допълнително тегло). При особено тесни монтажни пространства препоръчваме консултация с наш специалист.

Непридържана дължина

Зависимост на непридържаната дължина от допълнителното тегло
X-ос: непридържана дължина в m FLB/FLG
Y-ос: допълнително тегло в kg/m
Долна скала: ход S в m
FLB = непридържана дължина с допустимо провисване
FLG =непридържана дължина с права горна част


Кога избирам серия R48 "E2 затворена": Кога не избирам серия R48 "E2 затворена":
  • когато е желан особено плавен ход
  • при особено висока скорост
  • при високи изисквания за устойчивост на стружки
  • когато особено ценово изгодно решение e основният фактор (Серия R117/R118)
  • когато не е необходима защита от стружки
    (Серия 2400/2500 E2/000)

Монтажни звена

монтажни звена "подвижни"


монтажни звена "неподвижни"препоръка за непридържани приложения

винтово съединение извън сечението на веригата

за тесни монтажни пространства

универален монтаж с възможност за закрепване "от всички страни"

  монтажните повърхности могат да се използват отгоре, отдолу, както и челно

 

за вертикални или стоящи приложения

препоръка за вертикални или стоящи приложения

винтово съединение извън сечението на веригата

за екстремни ускорения и при високи скорости

универсален монтаж с възможност за закрепване "от всички страни"

монтажните повърхности могат да се използват отгоре, отдолу, както и челно

когато първият елемент на веригата трябва да е въртящ

 


монтажни елементи "стомана"

монтажни елементи "пластмасов ъгъл"

твърда връзка със затворената кабеловодеща верига

електропроводими

външна ширина сведена до минимум

челно закрепване не е възможно

за вертикални и стоящи приложения

с възможност за фиксатор за облекчаване силата на опън

твърда връзка със затворената кабеловодеща верига

външна ширина сведена до минимум

челно закрепване не е възможно

за вертикални и стоящи приложения