Аксиални дюзи с плътен конус

Дюзите LECHLER с плътен конус се отличават преди всичко с изключително равномерно разпределение на течността върху цялата площ (основата на конуса). Високата прецизност в разпределението на струята е вследствие на централно ориентираното вливане на течността в специалния завихрящ смесителен канал на дюзата. Големият отвор на оптимизирания завихрящ елемент осигурява висока работна сигурност.

Аксиалните дюзи с плътен конус се предлагат в различни разновидности в зависимост от ъгъла на разпръскване и различните стойности на дебита. Това позволява безпроблемно приспособяване към съответните работни условия.

Серия 460/461

Големи свободни напречни сечения вследствие на оптимизирания Х-образен завихрящ елемент.
Серията е частично заменена от 490/491!

Приложение: процеси на почистване и миене, охлаждане на газообразни и твърди материали, оросяване на повърхности, впръскване при въздухопромивни камери, подобрение на химични реакции
Серия 490/491

Основна промяна на вътрешния дизайн чрез новия Z-образен завихрящ елемент, водещ до стабилен ъгъл на разпръскване и равномерна струя.
30-40% по-големи проходни сечения в сравнение с конвенционалните аксиални дюзи с плътен конус!

Приложение: процеси на почистване и миене, охлаждане на газообразни и твърди материали, оросяване на повърхности, впръскване при въздухопромивни камери, подобрение на химични реакции
Серия 468

Изключително равномерна пулверизация под форма на плътен конус.

Приложение: оросяване на повърхности, химична технология на производствения процес, процеси на почистване и миене, охлаждане на газообразни и твърди материали, водообработка
Серия 403

Изключително равномерна пулверизация под форма на плътен конус.

Приложение: оросяване на повърхности, оросяване на пълнители, процеси на почистване и миене, химична технология на производствения процес, охлаждане на газообразни твърди материали, водообработка
Серия 405

Изключително равномерна пулверизация под форма на плътен конус.

Приложение: оросяване на повърхности, оросяване на пълнители, процеси на почистване и миене, химична технология на производствения процес, охлаждане на газообразни и твърди материали, водообработка
De FreeFlow419

Дебит от 250,00 до 1250,00 l/min при 2 bar
Незапушваеми благодарение на големите проходни сечения. Изключително равномерна пулверизация под форма на плътен конус.

Приложение: третиране на газове, оросяване на повърхности, прахоподтискане, абсорбция, дестилация