Бързи връзки Multi

manuell betätigt

Ръчно задвижените Multi куплунги в различни варианти се използват за свързване на всички видове контури в един момент.

automatisch betätigt

Тези куплунги се употребяват при напълно автоматизирани оперативни ходове.