Люкове за наблюдение

Ех - Електромоторно задвижване

Ех - Електромоторно задвижване

Тип EMA I-Ex

Специално за присъединяване на различни елементи за управление във взривоопасни зони, като например за задвижване на чистачки на наблюдателни стъкла. В зависимост от необходимостта за краткотрайно приложение или за постоянна работа.

Предимства:
Във връзка с дистанционното наблюдение на различни процеси в реактори (например биогаз съоръжения) се поставят камери за взривоопасни зони на наблюдателни стъкла. Това спестява инспекцията за безопасност на един реактор.
Проблемът всъщност е когато, в зависимост от процеса, медията кондензира във вътрешността на реактора върху стъклото, така че погледът през камерата e затруднен или даже невъзможен.
В този случай се използват известните чистачки. За да се избегне тук влизане в съоръжението, се използва електромоторно задвижване за взривоопасни зони (Ех).
То може да се управлява дистанционно от котролната зала.