Специални кабели за роботи – устойчиви на усукване

В съвременното производството все повече навлизат промишлени роботи, а областите им на приложение се увеличават непрекъснато. Поради постоянни многоосни движения в автоматизираната фабрика обаче кабелите в роботите са подложени на екстремни натоварвания и това е голямо предизвикателство за производителите на кабели и конектори. За да се осигури безпроблемно захранване без прекъсвания, е много важно да бъдат подбрани кабели, предназначени за непрекъсната работа при сложни движения и висока скорост на операциите.

Кабелите за торсионни движения, които  можем да предложим се различават по структура и метод на производство от тези, предназначени за линейни движения. Последните са компактни, с малка стъпка на екраниращия слой и външна обвивка, екструдирана под високо налягане. Именно тази „твърдост“ им позволява да следват линията на движение на кабеловодещата верига. Кабелите за роботи, от своя страна, имат специални елементи за облекчаване на силата на опън, оплетката е свободна, различните компоненти са подвижни един спрямо друг, а структурата на външната обвивка е напълно различна. Това осигурява безпроблемната функционалност на кабелите дори след няколко милиона движения, включващи и натоварване на усукване.

При екранираните кабели за роботи върху и под екрана има специални плъзгащи елементи, позволяващи свободното му движение спрямо външната и вътрешната обвивка. Експлоатационният живот на кабелите е с гаранция от igus за пет милиона работни хода или 36 месеца при спазени минимални технически изисквания и може да бъде удължен максимално в комбинация със специалните кабеловодещи вериги за 3D движения от серията triflex R.