Сензорът, който следи потока в две посоки

серия FW4

При хидравлични системи, в които има високи разлики в налягането често се използват два отделни сензора за наблюдение на потока в двете посоки. Това вече е възможно и само с едно измерващо устройство: FW4V е с двупосочно движещо се бутало работещо и в двете посоки.

Режим на работа и изисквания

Върху корпусът, който е направен от химически никелиран месинг има по един контакт за всяка посока на течността.  В потока се намира бутало с пружина, което е снабдено с магнити. Изместването на буталото зависи от обема на потока. Когато магнитното поле на буталото достигне контакта на превключваща глава, тя изпраща сигнал за превключване.

Присъединяването е вътрешна резба DN15, а ел. захранването е чрез конектор M12x1.

Стандартните версии на устройствата са проектирани за налягане PN300.

Моделът е с компенсация на вискозитета до 330 mm²/s, което осигурява стабилна и точна работа при изменение на работната температура на маслото.

Аксесоари и специални модели

За серията FW4 са налице много допълнителни материали и подобрения. Така например корпусите и вътрешните части могат да бъдат произведени от неръждаема стомана, ако работният флуид е химически агресивен. За защита от удари може да се предложи превключваща глава с метален корпус. Допълнително има възможност да се показва състоянието на контакта чрез LED сигнализация.

За употреба във вода тази серия се предлага със специален профил на буталото, което осигурява малък пад на налягане и се намаля опастността от засядане на буталото.