Ограничител на температура от Хенлих ООД

Ограничителите на температура се използват  в приложения, където трябва да бъдат следени опасни термо процеси и в случай на повреда да се премине към безопасен режим на работа. Mоделът "Safety-TL4896" е в удобен корпус, подходящ за монтаж директно върху контролно табло или пулт, а не на DIN шина вътре в таблoто. 

Предимства:

  • Може да работи като директен индикатор на температура, защото е инсталиран на контролния панел, вместо на шината вътре в таблото. По този начин не е нужен допълнителен дисплей.
  • Вграден аналогов изход за температурният сигнал. По този начин се избягва инсталирането на допълнителна връзка към PLC или SCADA.
  • Функция за нулиране директно върху устройството.
  • Настройката на устройството се извършва директно чрез бутоните отпред и графичният дисплей. Не е нужен допълнителен софтуер за програмиране.
  • Ограничителят на температура отговаря на всички изисквания за безопасност по стандарти DIN EN14597 и SIL2.
  • При достигане на зададената допустима температура или ако устройството установи грешка в рамките на работната температура, то модулът се изключва незабавно. Контактът за аларма се задейства, а предният LED индикатор за аларма и фоновото осветление на дисплея светват и се извежда текст с причината за грешка.
  • Друго предимство е възможността за задаване на предварителна аларма, която се задейства преди да е достигната граничната стойност. По този начин се избягва принудителното изключване на системата и се дава възможност за превантивни коригиращи действия в по-ранен етап.

С удоволствие ще Ви консултираме, за да подберем заедно правилното решение за Вашето приложение.

Температурен ограничител подходящ за монтаж директно върху контролно табло или пулт